Юний фізик — 2017Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Департамент освіти і науки

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Державний заклад

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС

ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ІЗ ПРЕДМЕТІВ

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМКУ

«ЮНИЙ ФІЗИК-2017»

 

Пояснювальна записка

У конкурсі можуть брати участь як учні 10-11-х, так і 8-9-х класів. Конкурс проводиться з 23 лютого до 30 березня 2017 року, у цей термін необхідно надати заповнену заявку та виконані завдання. Завдання виконуються вдома.

Матеріали конкурсу для учнів розміщені у вільному доступі на офіційному сайті університету http://luguniv.edu.ua/ вкладка «оголошення» та у соціальних групах «в контакті», адреси сторінок: https://vk.com/lnu_dp (офіційна сторінка підготовчого відділення ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»), https://vk.com/fpn_lnu (офіційна група факультету природничих наук ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»).

Відповіді надсилаються на електронну пошту [email protected], одним листом із темою «Конкурс«.

До листа прикріплюються два файли:

1) заявка учасника (ім’я файлу має бути у такому форматі: An_Ivanov_S, де An скорочено «заявка»; нижнє підкреслення; повне прізвище; нижнє підкреслення; перша літера імені);

2) файл із відповідями (ім’я файлу має бути у такому форматі: Rob_Ivanov_S де Rob скорочено «робота»; нижнє підкреслення; повне прізвище; нижнє підкреслення; перша літера імені).

Відповіді можуть бути або у текстовому редакторі Word, або у вигляді прикріплених фотографій власного рукописного тексту (фото мають бути чіткими, високої якості, щоб можна було прочитати рукописний текст без будь-яких зусиль).

Організаційний комітет має право не допустити надану роботу до участі у конкурсі за порушення термінів подання матеріалів і правил оформлення звіту.

Максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання всіх завдань з одного предмету складає 100 балів. Переможцем не можуть бути учасники, які за результатами виконання завдань набрали менше 50 балів, за таких умов призові місця не розподіляються.

Максимальна кількість балів за всі завдання роботи – 100 балів. Кожне завдання оцінюється 10 балами, з яких за:

— моделювання фізичної ситуації – 3 бали,

креслення та малюнки – 2 бали,

— виведення розрахункової формули – 3 бали,

— перевірка розрахункової формули за найменуванням величин, що входять до неї – 1 бал,

— обчислення – 1 бал.

Підведення підсумків та нагородження переможців буде здійснено з 01 до 20 квітня 2017 року.

 

Конкурсні завдання

 

1. Бронетранспортер рухається паралельно лінії залізної колії зі швидкістю 36км /год і обстрілює з кулемета залізничний состав, що йде зустрічним курсом з такою ж швидкістю. На якій відстані розташуються кульові отвори в вагонах поїзда, якщо кулемет робить 900 пострілів в хвилину, спрямованих перпендикулярно до лінії переміщення поїзда?

 

2. Стрижень, на одному кінці якого підвішений вантаж вагою 120Н, буде знаходитися в горизонтальному положенні, якщо його підперти на відстані 1/5 довжини стержня від вантажу. Чому дорівнює вага стрижня?

 

3. Качка летіла по горизонтальній прямій з постійною швидкістю u. У неї кинув камінь недосвідчений мисливець, причому кидок був зроблений без попередження, тобто в момент кидка швидкість каменю V0 була спрямована саме на качку під кутом a до горизонту. На якій висоті летіла качка, якщо камінь все ж потрапив в неї? Опором повітря, розмірами качки і зростанням мисливця знехтувати.

 

4. Якої маси вантаж потрібно прикріпити до кінця колоди масою М (густина деревини r), щоб воно плавало вертикально у воді (густина води r0)?

 

5. На рис. 1 і рис.2 показано положення оптичної осі, точкового джерела S1 і його зображення S2, що отримується за допомогою лінзи. Яким є це зображення — дійсним або уявним? Яка це лінза — збираюча або розсіююча? Знайти побудовою положення фокусів лінз в кожному випадку, показати хід променів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Маленька важка кулька масою m підвішена на пружині. Під нею на відстані r закріплений така ж кулька. Коли кулькам повідомили однакові заряди q, в положенні рівноваги пружина виявилася недеформованою. Визначити жорсткість пружини.

 

7. Надзвуковий літак летить горизонтально. Два мікрофона що знаходяться на одній вертикалі на відстані один від одного, зареєстрували прихід звуку від літака із запізненням часу . Швидкість звуку в повітрі с. Яка швидкість літака?

 

8. Два однакових маятникових годинника з довжиною підвісу маятника l=100 см, при t= C встановили в приміщеннях, у яких підтримуються незмінні температури відповідно. Котрий з годинників буде відставати? Яку різницю в часі покажуть ці годинники за один рік неперервної роботи? Коефіцієнт лінійного розширення матеріалу підвісу маятника α=.

 

9. Необхідно виготовити амперметр, який мав би три діапазони вимірювання сили стуму в амперах: 0-0,5; 0-1,5; 0-15. Маємо декілька резисторів і гальванометр з внутрішнім опором 180 Ом, ціна поділки якого 10 мА. Шкала має 10 поділок. Запропонувати схему приладу і зробити необхідні розрахунки. На скільки поділок буде відхилятися стрілка, якщо вимірювати силу струму: 0,3 А; 1,2 А; 9 А? На якому діапазоні вимірювання амперметр буде вносити найменше відхилення від реального режиму роботи електричного кола?

 

10. Графік послідовних процесів, здійснених одноатомним ідеальним газом у координатах «тиск – внутрішня енергія» має вид: процес 1–2 при U=const, 2–3 тиск зростає лінійно, 3–4 при U=const, 4–5 при U=const тиск зменшується лінійно, 5–6 при U=const. Графіки лінійних функцій проходять через початок координат, >>>>>. Побудувати графік у координатах: р–U і р–V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка

на участь у регіональному конкурсі

для учнівської молоді із предметів природничо-математичного напрямку

Державного закладу

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

«ЮНИЙ ФІЗИК-2017»

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Рік народження _____________________________________________________________________________________

3. Клас або назва групи, гуртка_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Загальноосвітня (або позашкільна) установа, її електронна адреса (за наявності)______________

_____________________________________________________________________________________

5. Населений пункт (район)_____________________________________________________________

6. Контактна інформація учасника: мобільний телефон, домашня адреса, електронна адреса_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. Прізвище, ім’я, по батькові вчителя (керівника гуртка), його мобільний телефон, електронна адреса _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Шаблон отчета по учебнои_ практике ФЗО 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное Бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«российский государственный аграрный университет –

МСха имени К.А. Тимирязева»
(ФГБОУ ВО ргау — МСХА имени К.А. Тимирязева

 

 

Факультет заочного образования

Кафедра педагогики и психологии профессионального образования

 

 

ОТЧЕТ

 

по учебной практике

«Учебная практика по общей и профессиональной педагогике»

 

 

 

 

Выполнил (а)

студент (ка) 2 курса 206 группы ___________________________

ФИО

Дата регистрации отчета

на кафедре ___________

Руководитель: Шингарева М.В., к.п.н., доцент кафедры

Оценка ___________________

 

Дата защиты_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017

Задание № 1

Составить в письменной форме профессионально-личностный портрет педагога профессионального обучения

 

Цель задания: научиться составлять в письменной форме описание личностных и профессионально значимых качеств педагога, используя педагогические термины и, приводя аргументированные доказательства, примеры; составлять портрет педагога профессионально обучения и модель подготовки в вузе и самовоспитания профессионально значимых качеств.

 

Педагог профессионального обучения должен…

Социально значимые и профессионально важные качества педагога ПО

Профессионально нежелательные качества педагога ПО

ЗНАТЬ

УМЕТЬ

 

 

 

 

 

 

Выводы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2

Оценка профессионально-личностного потенциала студента для деятельности педагога профессионального обучения

 

Цель задания: научиться составлять протокол наблюдения педагогического объекта

Ход выполнения задания:

1. Выбрать в качестве объектов педисследования 1 студента своего курса (исследование анонимное, т.е. не указываются ФИО студентов).

2. Составить протокол наблюдения

3. Провести наблюдение проявления его личностных качеств, отношения, поведения в различных ситуациях учебно-познавательной деятельности (на занятиях, при подготовке к занятиям и др.)

4. Зафиксировать результаты наблюдения в протоколе и сделать выводы.

5. Сформулировать психолого-педагогические рекомендации по самовоспитанию и самообразованию в плане подготовки к профессионально-педагогической деятельности.

 

Протокол наблюдения

Объект педагогического наблюдения: студенты 2 курса ФЗО

Предмет наблюдения: особенности проявления психофизиологических свойств и личностных качеств в освоении специальности

Краткая характеристика объектов исследования:

Первый объект (1Об):

А) пол

Б) возраст

В) базовое образование

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Пед. ситуация

Наблюдаемые

поведенческие реакции

Внешнее проявление личностных качеств

Внешнее

проявление психизиол.

особен. (темпер., свойства вниман., речь,память, мышл. и др.)

Выполнение ДЗ

 

 

 

 

 

Самостоятельная подготовка к занятиям

 

 

 

Помощь товарищам в учебной работе

 

 

 

Работа на занятиях:

-на лекциях

-на практических занятиях

 

 

 

 

Общение

— со студентами

— с преподавателем

 

 

 

 

Характеристика

Уровня развития профессионально-личностных качеств и потенциала

исследуемого объекта

 

 

 

Выводы:

 

 

Психолого-педагогические рекомендации:

 

Форма отчетаСведения

об инцидентах, произошедших на опасных производственных объектах

__________________________________________ за ____ квартал 20__ года

(наименование эксплуатирующей организации)

 

 

 

п/п

Подразделение (наименование, рег. № и дата регистрации ОПО)

Место инцидента

Дата и

время

инцидента

Характеристика и причины инцидента

Продолжительность

простоя,

часов

Ущерб,

тыс. руб.

Меры по устранению причин инцидента

Отметка о

выполнении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за производственный контроль ____________________________________________/___________________________/

 

Дата составления ___________________________

заявка на участие 

 

Приложение №1

 

Образец заявки на участие

Международного конкурса-фестиваля исполнительского мастерства «ОТ ВОЛГИ ДО ЕНИСЕЯ»

который пройдет в городе Барнаул в период с 10-12 марта 2017 года

 

Фамилия, имя участника. Название коллектива. Город.

Регион.

Композиция.

Авторы.

Направляющая организация.

Ф.И.О.

Руководителя.

Концертмейстера.

Хореографа.

Репетитора.

Контактная информация

(телефон сотовый обязательно!!!

e-mail- именно на него будет отправлена дополнительная информация по фестивалю!!!)

Жанр. Возрастная номинация для ансамблей, дата рождения для солистов.

Хронометраж. Количество участников на сцене.

( для распределения гримёрных комнат и репетиционных классов)

Проживание по программе фестиваля. (количество человек)

Иванов Петр

г.Казань

Татарстан

 

В.Началов «Ах, школа, школа»

МБОУ ДОД « Детская музыкальная школа № 1» г.Казань

Директор: Иванова Татьяна Ивановна

Руководитель:Петрова Анна Валерьевна

Хореограф: Сидорова Татьяна Петровна

+7 9178765432

[email protected]

Эстрадный вокал. Соло.

“Хит своей страны” 10.10.2004

12 лет

3.20

1+8 (подтанцовка)

Не требуется.

 

Заявку на участие стоит заполнять крайне внимательно! Данные идут в диплом!

 

 

 

 

 

 

Приложение №2

 

Заявка на проживание

(указать название фестиваля)

 

Название коллектива, город:

Количество детей:

Количество взрослых:

Дата заезда(указывать дату, время, № поезда и вагона, название вокзала):

Дата отъезда(указывать дату, время, № поезда и вагона, название вокзала):

 

№ п/п

Ф.И.О.

Дата рождения

Реквизиты документов

(паспорт\свидетельство о рождении)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делимое равно а, делитель равен в (а и в не равны нулю) Каков будет результат, если разделить делимое на частное этих чисел

Делимое равно а, делитель равен в (а и в не равны нулю) Каков будет результат, если разделить делимое на частное этих чисел

 • а/в=с, где с и есть частное

  а делимое

  в делитель

  а=в*с

  а/с=в

  то-есть, если мы поделим на частное, то получим делитель(делитель и частное какбэ поменяються местами

 • делитель получится
  если а/б=с, тогда: а/с=б