Сочинение про казахстанских героев великой отечественной войны на казахском языке

Сочинение про казахстанских героев великой отечественной войны на казахском языке

  • Бз соысты крмеген рпапыз. Алайда, соысты халыа асрет, айы келетнн жасы тснемз. Соыс ардагерлермен болан кездесулерде атты тебренемз, оларды ерлгне бас иемз.

    азаты аарман ызы, Кеес Одаыны Батыры.зн нысанаа алан жауды ттына тсрп, атарды 13-нен 14-не араан кн лия ротаны рандап шабуыла ктерд.

    Халы еснде. лияны мр ыса да, ерлкке толы. Оны бейнес халы еснде мг саталады. лияны есм азр де бзд арамызда ескерткштер, кше, мектеп, музейлер бар, аындар жырын арнаса, сазгерлер нн жазды, ыл алам шеберлер лия бейнесн жасады.

    Мметова Мншк Жиеналиызы, Кеес Одаыны Батыры. 1922 жылы Гурьев облысы Орда ауданында туылан Ол ксн йелне айтан соы сз: Мен Мншгмд ренжтпе, аман сата. Кейннен Ахмет Мметовт атады, бра оларды отбасы удаланып, халы жауы аталды.

    Соыса атысан рбр жауынгер рметтеуге лайы. Бз, жас рпа, сол ата-бабаларымызды ерлгн астерлеп, змзге рашан лг етумз ажет. Соысты бетн аула ылсын. Алайда ел басына атер тнсе, елмзд бз орамаанда, км орайды? Азат елд л-ыздары ерлк дстрлерн де берк стануы ажет.

  • 22 ш шлдеде 1941 жылылы Отансоысы басталды. лы Отан соысында фашизмгеарсы крескенаарман халытарды шнде аза халы да болды. Солсоыстаерекшеерлккрсеткен аза жгттер: Талат Бегельдинов, Бауыржан Момышлы.Батыр ыздары: лия Молдалова, Мншк Мметова жне таыда басалары. Жерлесмз Талат Бегельдинов Амола облысыны Амола ауданында Майбалы ауылында туан. Бзд аламызда Талат Бегельдиновт атымен кше аталан. Кеес Одаыны батырлар арасындамен бкеш деген атамныкес Бекарыстан деген кс болан. Бекарыстан ата аза, орыс, немс тлн блген. Бекарыстан ата 1945 жылы аман есен туан елне оралды. Ешашан олардыбатырлыын мытуа болмайды

Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018